send link to app

Language Translate自由

-----------------------------------------------------------此插件必須與 UC Browser 一起使用-----------------------------------------------------------自動檢測語言,進行翻譯,不僅可以翻譯單詞,還可以翻譯整個網頁,瀏覽暢通無阻。
使用方法劃詞翻譯:長按網頁,點擊“自由複製”,劃選單詞後點擊“翻譯”即可。全網頁翻譯:訪問站點時,點擊右上角插件面板中的“網頁翻譯”插件,即可翻譯當前網頁成默認設定語言。